Slide Background

Z-Water


Vi är stolta över att vi för ett par år sedan började samarbeta med PT Professional då vi genom dom fick komma i kontakt med Z-Water. Sedan vi köpte en generator som tillverkar detta miljövänliga kemikalier så har det inte bara underlättat i vårt arbeta för miljön utan också bidragit ekonomiskt. Några av de fördelar som Z-Water för med sig är bland annat: