För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. En ny EU-förordning, GDPR, började gälla 25 maj 2018 för att ytterligare stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter. Den nya EU-förordningen ersätter vår svenska Personuppgiftslag PuL.

HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, utveckla våra tjänster och ge dig bättre erbjudanden. Nedanstående information är en sammanfattning av hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Candeo Städservice AB [556599-4364], är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för vår hemsida. Har du några som helst frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@candeo.se eller ringa 044-10 10 09. Vi finns också tillgängliga på Hedentorpsvägen 16, 29165 Kristianstad.

KONTAKTUPPGIFTER

Som ny kund hos Candeo, samlar vi in dina kontaktuppgifter i form av: För-och efternamn, adress, personnummer, mejladress, telefonnummer och organisationsnummer. 

FORMULÄR

Om du fyller i formulär på Candeo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Informationen rensas från våra systemloggar senast var tolvte månad.

INFORMATION OM DINA TJÄNSTER

Vi lagrar även information om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

SUPPORTÄRENDEN

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.
Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som du själv uppger, via olika tillgängliga digitala kanaler samt via vanlig post. Personuppgifter skapas när du använder våra tjänster, t.ex. när du besöker vår hemsida eller mejlar till supporten. Vi använder oss av externa källor såsom Bisnode eller Allabolag. På Candeo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.

DET HÄR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL

Någon av följande lagliga grunder är ett krav för att vi ska behandla era personuppgifter:
-Fullgöra beställningen/avtalet med dig.
-Fullgöra en för Candeo rättslig förpliktelse.
-Behandlingen ligger i både ditt och Candeo ´s intresse.
-Samtycke från dig som kund.
För att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och abonnerar på. Personuppgifter krävs också för att hantera fakturering och betalning av era tjänster hos oss. Rättslig grund: Fullgörande av beställning/avtal.

KOMMUNIKATION OCH SUPPORT

Personuppgifter sparas i samband med er kontakt med oss via telefon, mejl eller andra digitala kanaler, för att ge er bättre service. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter tas bort när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller hantering av dem inte längre krävs enligt lag eller avtal.
Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Partners, underleverantörer
För redovisnings- och faktureringsändamål samt, när det gäller personuppgifter till våra affärspartners, för att administrera och fullgöra avtalsförpliktelser.
Vi kan även använda oss av uppgifter om dig som du lämnat på vår hemsida eller som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsförings- och säljaktivitetsbolag.
Vi följer EU-kommissionens, samt Datainspektionens regler för hantering av information i och utanför EU.
EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en)
EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN)
Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.
(https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/)

MYNDIGHETER

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av branschstandarder för att säkert lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord och backuper på ett säkert sätt. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. Utöver dessa standarder så befinner sig våra primära och sekundära servrar i Sverige, sköts av egna systemadministratörer i egen serverhall. Alla servrar har IPv6, och domäner under .se och .nu skyddas med DNSSEC. Övriga toppdomäner med stöd för DNSSEC kommer att kunna signeras inom kort.

Vår personal är bunden av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund
När du säger upp dina tjänster hos oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.
Det som bland annat tas bort är dina…

– personuppgifter i vårt system.
– eventuella e-postadresser
– säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:
Data som krävs enligt bokföringslagen.