Slide Background

Vårt kvalitetsarbete

Vi är ISO 9001 certifierade och ett av våra mål är att med en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkra rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad, samt skapa förutsättningar för framtida lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som i vårt eget företag. Våra mål ska präglas av våra kunders kvalitetskrav och vi ska följa de lagar och regler som styr vår verksamhet. Med avstämningsmöten med våra kunder som grund, ska vi sträva efter att säkra och förbättra kvaliteten. Vi arbetar mycket inom Insta 800 då det för oss är en självklarhet att vi ska kunna säkerhetsställa kundnöjdhet samt för att hela tiden utvecklas och arbeta med att bli bättre.