Slide Background

Vårt miljöarbete

Vi är ISO 14001 certifierade och arbetar aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan. Hos oss används endast miljögodkända rengöringsmedel så som exempelvis Z-Water. Transporter till och från våra kunder samordnas så att minimal tid och maximal personalstyrka per bil används dvs. samåkning och total koordinering. Flertalet av våra bilar körs på miljö-diesel. Inom centralorter använder vi oss av cyklar och om kollektivtrafiken är utbredd och passar våra tider, använder vi oss förstås av dessa.